ZÁKLADNÁ ŠKOLA KYSAK

Prihlásenie
Streda 25. 5. 2016
Počet návštev: 1518141

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 25.5.2016)
Mgr. Alena Helmecziová
Zajtra (Štvrtok 26.5.2016)
Dušan Gábor (II.)
Pozajtra (Piatok 27.5.2016)
Mátyás Hujduš (II.)
Mgr. Iveta Krišková

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

  • 20. mája 2016 sa uskutočnil 18. ročník okresnej literárnej súťaže HOROVOVA ČAŇA. Našu školu reprezentovali:6. ročník: Natália Mrázová a Katka Vašková; 7. ročník: Júlia Legáthová a Martin Vaľa; 8. ročník: Andrej Vaško a Monika Kohútová.V silnej konkurencii sa ani jednej dvojici nepodarilo umiestniť na „medailových“ miestach.

  • Dňa 18. mája sa 9 žiaci našej školy zúčastnili turisticko-poznávacej súťaže (ktorá bola praktickou časťou maturitnej skúšky) POZNAJ MESTO PREŠOV.  Žiaci súťažili v 3 členných družstvách. Plnili úlohy v uliciach mesta Prešov.  Úlohy boli zamerané na nájdenie zaujímavých historických objektov, pamätných tabúľ mesta, riešení hádaniek a pod. Aj keď sme neboli najúspešnejší ,  zo súťaže si žiaci priniesli kopec krásnych zážitkov.

  • 16. 5. – 17. 5. 2016 sa žiaci 6. a 7. ročníka odviezli ranným rýchlikom z Kysaku do Vrútok. Vo Vrútkach prestúpili do vlaku, ktorý ich odviezol do centra Turca – okresného mesta Martin.Prvý deň žiaci navštívili Národný cintorín, na ktorom je pochovaných mnoho našich národovcov, hlavne spisovateľov. Obdivovali sme staré pamätníky. Potom sme si prezreli okolie Slovenského národného múzea a historické centrum Martina. Budovy Matice slovenskej.Druhý deň po raňajkách sme sa prepravili do Múzea slovenskej dediny – skanzenu, ktoré je najväčšou národopisnou expozíciou v prírode na Slovensku.Expozícia podáva obraz tradičného ľudového staviteľstva, bývania a spôsobu života obyvateľov oblastí severozápadného Slovenska v období druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia - z Oravy, Liptova, Kysúc a z Turca.Celé dopoludnie sme si pod vedením lektorky prezreli starobylé obytné, hospodárske, technické, spoločenské a sakrálne stavby.  Žiaci na vlastné oči mohli vidieť,  ako ľudia v minulosti bývali, hospodárili, ale aj v akej škole sa ich rovesníci učili, alebo do akého kostola chodili, prezreli si aj krčmu z Oravskej Polhory, v ktorej sa aj dnes dá vypiť čaj, malinovka, alebo  si kúpiť nejakú sladkosť.  Navštívili sme aj starý drevený kostol, ktorý je centrom celého skanzenu.Želáme našim žiakom, aby vedomosti získané z tejto exkurzie plnohodnotne využili vo svojom vzdelávacom procese.

  • Mlieko je tou potravinou, ktorá nás sprevádza s príchodom na svet a tvorí súčasť našej stravy až po starobu. Aj v tomto školskom roku sme si dňa 17.5.2016 pripomenuli  významný deň Svetový deň mlieka. "Vyzbrojili" sme sa desiatou, ktorá bola z mlieka a mliečnych výrobkov a hor sa do získavania nových poznatkov o mlieku. Sledovali sme  našu populárnu kravičku Eličku a dozvedeli sme sa niečo o výrobe syrov, bryndze, či tvarohu. Význam mlieka pre naše kosti a svaly sme spracovali aj výtvarne. Nechýbali nám ani chutné nátierky, či torty vyrobené z mlieka.

  • Krajské kolo OB v znamení svetového dňa orientačného behu

    11.5. sa konalo v mestskom parku v Košiciach krajské kolo orienťáku. Pochvala patrí Martinovi Hasajovi, ktorý skončil len o 1 sekundu 4. a postúpil na MSR , aj chlapcom Gabrielovi Legathovi, Michalovi Slámovi a Marošovi Dudrovi, ktorí ako družstvo skončili druhí. Naši sa umiestnili sa takto: 12.Gabi Legath, 14.  Michal Sláma, 19. Tomáš Porubčan, 28. Maroš Dudra, 30. Jozef Zohn, 35. Samuel Blanár, 37. Samuel Novák. Medzi dievčatami skončila 21. Júlia Pavelová, 30. Bibiana Čupková, 34. Petra Durbáková.